Nutricionizam

Nutricionizam kao prirodna znanost o hrani danas predstavlja važnu i neizostavnu kariku u prenošenju znanstvenih spoznaja na opću populaciju u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja. Raznolika i uravnotežena prehrana predstavlja važan dio zdravog načina života. Prehrana vam u kombinaciji s tjelesnom aktivnošću može pomoći da postignete željenu tjelesnu masu, izgradite mišićnu masu, smanjite rizik od ozljeda i kroničnih bolesti te održavate i poboljšate svoj zdravstveni status. Potrebno je naglasiti kako ne postoji univerzalna prehrana koja će zadovoljiti potrebe i ciljeve svakog pojedinca. Upravo je zbog toga od iznimne važnosti individualno pristupiti i prilagoditi prehranu spolu, dobi, antropometrijskim karakteristikama, tipu treninga te životnim navikama pojedinca. Vaša prehrana treba biti uravnotežena, održiva i kreirana prema vašim potrebama i mogućnostima.

Cijene:

1. Savjetovanje (1 sat) - 300 kn

  • analiza prehrane- upitnik, razgovor
  • izračun ITM i BM
  • savjetovanje o zdravim navikama
  • smjernice prehrane

2. Izrada jelovnika za 7 dana - 500 kn

Kroz razgovor se popunjava upitnik o vašim dosadašnjim prehrambenim navikama te kakav je vaš zdravstveni status i koja su vaša očekivanja. Na osnovu toga izrađuje se plan prehrane, tj. jelovnik sa 3-5 obroka dnevno, za tjedan dana. U izradu jelovnika se uzimaju u obzir simptomi, alergije, intolerancije, zdravstveno stanje, afiniteti prema hrani i sl.

Vrste plana prehrane:

  • plan prehrane, preporuka suplementacije i praćenje rekreativaca i sportaša od najranije dobi
  • plan prehrane trudnica i dojilja te potrebna suplementacija
  • plan prehrane vegana, vegetarijanca, makrobiotičara, sirovojelaca
  • plan prehrane djece
  • plan prehrane žena u menopauzi – prilagođen jelovnik promjenama ženskih hormona u tijelu i suplementacija

3. Online predavanja (1 sat) - 300 kn

  • tematska, edukativna predavanja